Cos de cumparaturi

 

  Cosul de cumparaturi este gol.

 

 

Codul muncii 2018 - 2019

Disponibilitate: Stoc Epuizat

ISBN: 978-606-8792-25-3

Nr. Pagini: 384 pagini

Format: 154x205 cm

Data aparitiei: 12 Decembrie 2018

Pret:
29.9 lei

 

Oferta de pret valabila pana la data aparitiei! 

(cu evidentierea grafica a modificarilor survenite in perioada 2018/2019)

  • adnotat cu ultimele decizii ale CC si I.C.C.J. si Curtii de Justitie a U.E.;
  • Legislatie auxiliara actualizata: Registrul general de evidenta a salariatilor•zilieri•ucenici
  • Telemunca

Garantarea platii creantelor salariale in cazul angajatorilor in stare de insolventa + jurisprudenta C.J.U.E. 2018


Include si:

  • Regulamentul (CE) nr. 883/2004 + 987/2009 [extrase : domeniul de aplicare / stabilirea legislatiei aplicabile in privinta sistemelor de securitate sociala]; +jurisprudenta C.J.U.E. 2018
  • Documentul portabil A1 si cerintele Codului fiscal (exemplu practic) +jurisprudenta C.J.U.E. 2018
  • Libera circulatie a lucratorilor in cadrul Uniunii Europene - (transpunerea Directivei 2014/54/UE si a Regulamentului (UE) nr. 492/2011)


  • Angajarea / detasarea resortisantilor din tari terte (non-UE) pe teritoriul Romaniei- actualizat 2018

(transpunerea Directivelor nr. 2014/36/UE si nr. 2014/66/UE)


  • Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale (Lege + norme)

(transpunerea Directivelor nr. 96/71/CE si nr. 2014/67/UE) + jurisprudenta C.J.U.E. 2018Unele repere din jurisprudenta CJUE incluse in carte

Codul muncii

Decizii CJUE - 2018 in aplicarea art. 145 - 146 din codul muncii:

• la stabilirea drepturilor la concediu anual platit garantat unui lucrator intr?o perioada de referinta,durata concediului pentru cresterea copilului efectuat de acest lucrator in perioada respectiva,nu considera ca fiind o perioada de munca efectiva.

 

• Compensarea in banise acordasi in cazul in care persoana nu a fost in masura sa efectueze in intregime concediul anualla care avea dreptul inainte de incetarea acestui raport de munca, in special deoarece se afla in concediu medical


• Daca lucratorul s?a abtinut de la efectuarea concediului anual platit dupa ce i s-a oferit posibilitatea de a-si exercita in mod efectiv acest drept, art. 7 alin. (1) si (2) din Directiva 2003/88 nu se opunepierderii dreptului respectiv si nici, in cazul incetarii raportului de munca, lipsei corelative a unei indemnizatii financiare pentru concediul anual platit neefectuat.

Decizie CJUE -2018, in aplicarea art. 167 codul muncii:

• In cazul in care raportul de munca inceteaza din cauzadecesului lucratorului, dreptul la concediu anual platit neefectuat, inainte de decesul acestuia, da nastere unui drept la o indemnizatie financiara pentru respectivul concediu, care este transmisibila pe cale succesorala mostenitorilor lucratorului respectiv (Decizie CJUE -2018, in aplicarea art. 167 codul muncii)


Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale

Decizii ale CJUE

In cazul in care singurul cadru juridic aplicabil in Romania, de transpunere a Directivelor europene 2015/1794 + 2008/94, este acoperit exclusiv de Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale,art. 13 din aceasta lege, care desemneaza categorii de creante salariale suportate din Fondul de garantare,  ar trebui sa includa si prevederi privind drepturile salariatilor legate de pensia pentru limita de varsta, inclusiv pensiile de urmas, in cadrul unor sistemele suplimentare de asigurari socialela nivel de intreprindere sau grup de intreprinderi existente in afara sistemelor nationale obligatorii de asigurari sociale. 


***Decizia CJUE prezentata (emisa la data de 6 septembrie 2018) se refera la protectia lucratorilor salariati in cazul insolventei angajatorului, mai concret la soarta drepturilor ce rezulta dintr?un sistem de asigurari sociale la nivel de intreprindere instituit de angajator, in cazul insolventei acestuia din urma. In acest sens, statele membre au obligatia sa ia masurile necesare in vederea protejarii intereselor salariatilor la data la care a survenit insolventa angajatorului,cu privire la drepturile la pensie pentru limita de varsta, inclusiv pensiile de urmas.

 

Servicii transnationale (Legea 16/2017; Directica 96/71)

Decizii ale CJUE

1. Detasarea lucratorilor din constructii

Calcului salariului minim urmeaza regulile statului gazda unde isi desfasoara activitatea lucratorii detasati. 

Diurna, indemnizatie pentru deplasarea zilnica (naveta zilnica), cheltuielile cu cazarea, contravaloarea tichetelor de masa, prima de concediu constituie elemente ale salariului minim?

 

2.  Sistarea platilor datorate constructorului (din Slovenia) si plata unei garantii de catre beneficiarul din Austria in cuantum echivalent cu pretul lucrarii inca datorat, in cazul unei suspiciuni rezonabile referitoare la savarsirea de catre prestatorul de servicii a unei contraventii la legislatia nationala a muncii dinAustria (nedeclararea inceperii lucrarilor, lipsa documente salarizare).Regulamentul (CE) NR. 883/2004

Stabilirea legislatiei aplicabile pentru persoana care desfasoara activitati in doua sau mai multe state membre

Decizii ale CJUE

 

1. Care este legislatia aplicabila (asigurari de sanatate, pensie, somaj) in cazul unui resortisant polonez care detine in Polonia o resedinta si desfasoara si o activitate independenta, iar in Slovacia este salariat, desfasurand o activitate salariala "de mica anvergura".


2. O firma din Belgia desfasoara activitate in sectorul constructiilor fara a avea angajati; aceasta a incheiat contracte de subcontractare cu mai multe firme din Bulgaria, ai caror lucratori se afla in posesia unor formulare A1 (ex- E101) fiind deci supusi sistemului de securitate sociala (sanatate, somaj, pensii) din Bulgaria. Activitatea desfasurata de firmele din Bulgaria nu este declarata la autoritatile competente belgiene. Autoritatile belgiene constata ca certificatele A1 sunt obtinute fraudulos, firma din Bulgaria nedesfasurand nicio activitate semnificativa pe teritoriul Bulgariei.


 


Recomandarile Noastre

Capcanele TVA.livrare de bunuri taxabila sau prestare de servicii scutita fara drept de deducere?


Nr. Pagini: 206
Aparitie: 20 Ianuarie 2020
Stoc: Disponibil Comanda

Pret: 39 lei


Nomenclatorul documentelor financiar – contabile


Nr. Pagini: 196
Aparitie: 22 Decembrie 2015
Stoc: Disponibil Comanda

Pret: 31.69 lei