Cos de cumparaturi

 

  Cosul de cumparaturi este gol.

 

 

Principiul Pauzei

Disponibilitate: Disponibil Comanda

ISBN: 978-606-93323-4-4

Nr. Pagini: 288 pagini

Format: 14x21 cm

Data aparitiei: Iunie 2014

Pret:
29.9 lei

 

În cea mai important? carte a sa, ”Principiul Pauzei – Arta dialogului interior”, Kevin Cashman dezv?luie mecanismele transform?rii unui manager preocupat exclusiv (?i cu orice pre?) de profitul cât mai mare, într-un lider pentru care sunt mai importan?i oamenii ?i binele lor, consolidând, astfel, performan?ele pe termen lung. ”Principiul Pauzei” ar trebui s? fie un manual obligatoriu pentru managerii români de ?coal? nou?, adep?i ai îmbog??irii peste noapte prin biciuirea pân? la epuizare a angaja?ilor. Deschiz?tor de drumuri în domeniul dezvolt?rii leadershipului, Kevin Cashman (prezent în Top 10 Lideri ai Gândirii ?i considerat unul dintre cei mai mari traineri de directori) a înv??at din proprie experien?? ce înseamn? s? te opre?ti în toiul ac?iunii pentru a respira, a te reg?si, a te sf?tui cu tine însu?i ?i a descoperi o cale neb?t?torit? spre succes. 

La fel ca Hanno Beck, autorul c?r?ii ”Banii nu gândesc”, Kevin Cashman consider? c?  po?i deveni un lider performant doar oferindu-?i momente în care, singur cu tine, î?i pui întreb?ri esen?iale ?i cau?i r?spunsurile potrivite. Evident, nu oricine î?i poate permite o ”pauz?” de o lun?, în Tanzania, la safari, f?r? telefon, internet, televizor, ziare, dar te po?i elibera de presiunea lumii exterioare c?utând un col? lini?tit, cutreierând aleile unui parc sau ascultând muzic?. ”Managerii eficien?i sunt instrui?i s? de?in? cele mai corecte r?spunsuri, - constat? Cashman - în timp ce liderii î?i dezvolt? abilitatea de a pune cele mai profunde întreb?ri (...) Managerii accelereaz? ritmul pentru a cre?te eficien?a, liderii încetinesc pasul pentru a se conecta la ceea ce este cu adev?rat semnificativ, important ?i inovator”.

Altfel spus, managerul h?ituie?te, liderul gânde?te ?i empatizeaz? cu echipa sa, bucurându-se de respectul ?i solidaritatea acesteia. Sloganul ”Opre?te-te pentru a progresa” con?ine invita?ia la pauz? pentru cre?terea leadershipului personal, pauz? pentru a poten?a cre?terea celorlal?i, pauz? pentru cre?terea culturii inova?iei. Dar cea mai important? dintre toate este pauza pentru dezvoltarea con?tiin?ei de sine, al c?rei principiu este astfel enun?at de Lao Tzu: ”Cel care îi cunoa?te pe al?ii este în?elept. Cel care se cunoa?te pe sine este luminat.”


Recomandarile Noastre

Nomenclatorul documentelor financiar – contabile


Nr. Pagini: 196
Aparitie: 22 Decembrie 2015
Stoc: Disponibil Comanda

Pret: 31.69 lei


Legea societatilor comerciale


Nr. Pagini: 160
Aparitie: Septembrie 2020
Stoc: PreComanda

Pret: 23 lei